Mer som BARN och lära av AI-systemen

Vi behöver blir mer som barn och lära oss av AI-systemens sätt att vara och bete sig.
BARN är fantasifulla och skapar fantasier och drömmar som kan bli verkliga. Perfekt i en disruptiv värld
AI-systemen är varken rädda, begränsar sig, vet vad prestige, makt och hierarkier är och samverkan är deras signum för självlärande i fortsatt utveckling.

Fantasin gör oss unik och slår AI-systemen på fingrarna. Men vi kan lära av AI att t.ex. inte vara rädda.

MVH/Igge