Ut och svärma mot nya mål

2018 har startat, dags att samla kommande års honung.

Nu har det nya året 2018 tagit vid. Nya mål, budgetar och kanske löften om att göra på ett annat sätt. Hur hjälps vi bäst åt att uppnå våra mål, gemensamma och egna?

En bra analogi är att göra som bin. Att göra det tillsammans, svärma ut för att hitta ny input och ideer, dela med oss till varann och sikta och flockas med nya insikter. SVÄRMA, DELA och FLOCKA för tillsammans blir vi tillsammans kollektivt smartare.

Dessutom visar forskningen att vi bör härma bin så BI-drar vi bättre tillsammans. Informationsmängden ökar (BigData) så att förstå själv är mindre smart. Nej, ut och svärma intryck/ideer/influenser, dela med er av det till många/alla och nya ideer, kunskaper och kloka beslut tas.

Det är dessutom en trend i mycket lyckosamma företag att de gör just så. Sättet ökar kunskapen och de gemensamma ideerna ger mer värdefulla insikter än att hålla saker för sig själv. Det blir som ett självlärande system med nya insikter.

Samma systemtänk är det inom det som är AI (Artificiell Intelligens) med självlärande systemlösningar som blir klokare, det lär sig nya mönster och klokare och bättre sätt att lösa saker på.

Så skillnaden i tänket kring AI och hur vi själva som människor bör agera när vi samarbetar i inom, mellan och tillsammans i olika organisationer följer samma principer. Inom AI pratar man om neurala nätverk. Vår hjärna är också ett nerualt nätverk av noder. Noder som vi kan koppla oss samman med andra och dela med oss av. Mycket info kräver fler som svärmar, delar med sig så skapas nya insikter.

Med förhoppningar om ett 2018 där ni känner att ni BI-drar, GER för att GE och därmed skapar nya insikter och når era mål.

Nerve Cell. 3D. Neurons

Mvh/Igge